جذب تامین کنندگان شرکت ایمیکو

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت ایمیکو متشکریم هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنند گان در ایمیکو می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد

کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت ایمیکو نگهداری می گردند.

اطلاعات عمومی تامین کنندگان

اطلاعات تکمیلی

محصولات و خدمات قابل ارایه

لیست محصولات و خدمات:

سوابق کاری

لیست کارها و قراردادهای عمده خود را در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 5 سال گذشته را ارائه نمائید. (با ارائه مستندات لازم)

لیست سوابق:

اطلاعات هیئت مدیره و سهامداران

لیست سهامداران:

تقدیرنامه و حسن سابقه در کارهای قبلی

رضایت مشتریان قبلی مربوط به کالای فروخته شده (با ارائه مستندات لازم)


لیست تقدیرنامه ها و حسن سابقه

خدمات پس از فروش

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمائیدلیست خدمات قابل عرضه

نظام های مدیریتی

گواهی نامه های مرتبط و تخصصی با زمینه فعالیت ، گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام پیاده شده کنترل کیفی(با ارائه مستندات لازم)لیست نظام های مدیریتی

موارد تکمیلی