فعالیت های اصلی ایمیکو

فعالیت های اصلی ایمیکو

ایمیکو یک شرکت مدیریت ساخت در حوزه معدن و صنایع معدنی است که با هدف یکپارچه سازی و مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در چهار حوزه احداث کارخانجات، احداث سیستم ها، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و ساخت قطعات پا به عرصه صنعت گذاشته است. برقراری پیوند و یکپارچگی بین تمامی عناصر و ارکان اجرای یک پروژه توسط یک شرکت ایرانی و سهولت در تعاملات داخل یک پروژه و به عبارتی «مدیریت ساخت یک پروژه» در همه سطوح چهارگانه ماموریت اصلی شرکت ایمیکو است. همچنین انتقال تکنولوژی در همه سطوح چهارگانه در حوزه معدن و صنایع معدنی، جذب و رسوب آن در ایمیکو و سپس به کارگیری آن در انجام پروژه های آتی از دیگر اهداف اصلی تاسیس این شرکت است.

ایمیکو مجموعه ای از مدیران، مهندسین و خبرگان جوان معدن و صنایع معدنی را گرد هم آورده است تا با دانش، مهارت، تجربه و نیروی جوانی، گامی بزرگ در راستای پیشرفت ایران بردارد.