تأمین، ساخت و نصب سازه و تجهیزات فن‌هوس معدن زغال‌سنگ ۵ بلوک ۳ پروده شرقی طبس

نام طرح / پروژه: تأمین، ساخت و نصب سازه و تجهیزات فن‌هوس معدن زغال‌سنگ ۵ بلوک ۳ پروده شرقی طبس
کارفرما: شرکت ممرادکو