چشم انداز، ماموریت و هدف

چشم انداز، ماموریت و هدف

 

چشم انداز
* انتخاب اول صنایع معدنی کشور برای ساخت و توسعه
 
 
اهداف
* تبدیل شدن به سازمان پیشرو در حوزه ساخت صنایع معدنی در کشور
* تبدیل نمودن حوزه خدمات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد هلدینگ میدکو
 
 
ماموریت
* ساخت قطعات، تجهیزات، سیستمها و کارخانجات زنجیره معدن و صنایع معدنی از طریق یکپارچه سازی فعالیت شرکای تجاری
* ایجاد منفعت پایدار برای هلدینگ میدکو و کشور
* ارزش آفرینی متمایز برای ذینفعان