پروژه تجهیز معادن ذغال سنگ پرورده طبس (بلوک 2 و 3)

نام طرح / پروژه: پروژه تجهیز معادن ذغال سنگ پرورده طبس (بلوک 2 و 3)
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: 95 کیلومتری جنوب شرقی طبس
نوع قرارداد: EP، با مشارکت شرکت های ایمیکو و مهندسی معیارصنعت خاورمیانه
وضعیت پروژه: آغاز ساخت تجهیزات
مسئولیت ایمیکو در مشارکت: رهبری مشارکت و بخش تأمین تجهیزات
ظرفیت معدن: 39 میلیون تن با ظرفیت استخراج سالیانه 800،000 تن