ساخت قطعه

ساخت قطعه

مدیریت ساخت در سطح قطعه به معنی برنامه ریزی و مهندسی مراحل مختلف ساخت یک قطعه، همکاری با پیمانکاران خبره برای انجام هر مرحله، تهیه محصول نهایی و تضمین کیفیت آن، و تحویل محصول نهایی به کارفرماست. شرکت ایمیکو با تمرکز بر مدیریت شبکه تامین کنندگان قادر است، قطعات را با کیفیت و قیمت مناسب در کمترین زمان و طبق خواست مشتری تولید نماید. مهندسی معکوس قطعات جنبه ای دیگر از وظایف ایمیکو در این حوزه است. توان مهندسی و مدیریت شبکه تامین کنندگان نقطه قوت شرکت ایمیکو  در راستای اجرای هر چه بهتر ماموریت اوست.