پروژه تامین تجهیزات کارخانه کنسانتره بوتیا

نام طرح / پروژه: پروژه تامین تجهیزات کارخانه کنسانتره بوتیا
کارفرما: مانا
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، جاده دسترسی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان
ظرفیت سالانه: در دو فاز با ظرفیت مجموع 2.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
مساحت پروژه : 33 هکتار