پروژه خط انتقال کک گداخته

نام طرح / پروژه: پروژه خط انتقال کک گداخته
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: زرند (واقع در استان کرمان)
نوع قرارداد: EPC، با مشارکت شرکت های ایمیکو، مهندسی معیارصنعت خاورمیانه و ماناساز
طول خط انتقال: 2 کیلومتر ریل