احداث کارخانه

احداث کارخانه

ایمیکو به عنوان یک شرکت با تخصص مدیریت ساخت در زمینه احداث کارخانجات حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کند. یکپارچه‌سازی خدمات نهایی پیمانکاران در حوزه‌های مختلف و تحویل کارخانه به صورت یک مجموعه کلیددردست به کارفرما و انتقال دانش ایجادشده در تمامی مراحل اجرای پروژه، از دیگر وظایف ایمیکو است.