طراحی تجهیزات، تامین اقلام خریدنی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکال ساختمان Day Bin پروژه فروسیلیس مجتمع گسترش فولاد شهریار بناب

نام طرح / پروژه: طراحی تجهیزات، تامین اقلام خریدنی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکال ساختمان Day Bin پروژه فروسیلیس مجتمع گسترش فولاد شهریار بناب