معرفی شرکت ایمیکو

معرفی شرکت ایمیکو

زمان تاسیس و سرمایه ایمیکو

شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان – ایمیکو در تاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 566710 و به شماره ملی 14009503410 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ایمیکو سهامی خاص است و به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه – میدکو شروع به کار کرده است.

موضوع فعالیت ایمیکو

ایمیکو یک شرکت مدیریت ساخت در حوزه معدن و صنایع معدنی است که با هدف یکپارچه سازی و مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در چهار حوزه احداث کارخانجات، احداث سیستم ها، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و ساخت قطعات پا به عرصه صنعت گذاشته است. برقراری پیوند و یکپارچگی بین تمامی عناصر و ارکان اجرای یک پروژه توسط یک شرکت ایرانی و سهولت در تعاملات داخل یک پروژه و به عبارتی «مدیریت ساخت یک پروژه» در همه سطوح چهارگانه ماموریت اصلی شرکت ایمیکو است. همچنین انتقال تکنولوژی در همه سطوح چهارگانه در حوزه معدن و صنایع معدنی، جذب و رسوب آن در ایمیکو و سپس به کارگیری آن در انجام پروژه های آتی از دیگر اهداف اصلی تاسیس این شرکت است.

ایمیکو مجموعه ای از مدیران، مهندسین و خبرگان جوان معدن و صنایع معدنی را گرد هم آورده است تا با دانش، مهارت، تجربه و نیروی جوانی، گامی بزرگ در راستای پیشرفت ایران بردارد.