احداث کارخانه مگامدول احیا مستقیم فولاد بردسیر

نام طرح / پروژه: احداث کارخانه مگامدول احیا مستقیم فولاد بردسیر
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: بردسیر (واقع در استان کرمان)
نوع قرارداد: EPC
وضعیت پروژه: عقد قرارداد
شرکت مشاور: شرکت مشاور
ظرفیت فرآوری: 1.5 میلیون تن
مشخصات فنی پروژه: تولید آهن اسفنجی از گندله