تامین 5 دستگاه نوارنقاله پروژه تجهیز معادن زغال سنگ خمرود فولاد زرند ایرانیان

نام طرح / پروژه: تامین 5 دستگاه نوارنقاله پروژه تجهیز معادن زغال سنگ خمرود فولاد زرند ایرانیان