تأمین وساخت ونصب نوارنقاله معدن زغال سنگ طبس زون 5 بلوک 3

نام طرح / پروژه: تأمین وساخت ونصب نوارنقاله معدن زغال سنگ طبس زون 5 بلوک 3
کارفرما: شرکت گسترش ونوسازی معادن خاورمیانه(ممرادکو)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: پروده طبس
نوع قرارداد: EPC
وضعیت پروژه : راه اندازی انجام شده ودر حال کار
شرکت مشاور: معیار صنعت خاورمیانه
ظرفیت نوار: 22 تن برساعت
طول نوار: 400متر(300 متر داخل تونل و100متر خارج از تونل)