مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه زغال تراش

نام طرح / پروژه: مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه زغال تراش
کارفرما: ممرادکو
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شهرستان طبس-معادن زغالسنگ طبس
نوع قرارداد: EPC
وضعیت پروژه : فعال - در حال پیشرفت
مسئولیت ایمیکو در مشارکت: مشارکت ندارد.
مساحت پروژه : منطقه ای از زغال سنگ با طول تقریبی 6 کیلومتر
مشخصات فنی پروژه: یک دستگاه زغال تراش بهمراه ریموت کنترل